created by darpadesign

Copyright © 2022 opendeck.pl

HOME

SYSTEM OPENDECK

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

WENTYLACJA SYSTEMOWA

ZASTOSOWANIE

PARTNERZY

OFERTA

KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od kilkudziesięciu lat podejmowane są próby stworzenia wszechstronnego zintegrowanego z instalacjami systemu budowlano-konstrukcyjnego.
Obecnie znanych jest kilka takich systemów.

Niestety wymagają one bardzo precyzyjnego wielobranżowego projektowania i całych fabryk, które są w stanie wykonać złożone prefabrykaty. Ponadto tak wykonane obiekty są dedykowane dla konkretnych inwestorów, którzy mają sprecyzowaną wizję budynku i nie ma możliwości ich zmiany w fazie budowy lub użytkowania.

_ SYSTEM

My proponujemy rozwiązanie, które nie tylko łączy konstrukcję z instalacjami, ale łączy wszystkie elementy budowy i etapy od przygotowania inwestycji do zarządzania zrealizowanym obiektem, a jednocześnie daje ogromną możliwość swobodnego kreowania przestrzeni.

My proponujemy rozwiązanie, które nie tylko łączy konstrukcję z instalacjami, ale łączy wszystkie elementy budowy i etapy od przygotowania inwestycji do zarządzania zrealizowanym obiektem, a jednocześnie daje ogromną możliwość swobodnego kreowania przestrzeni.

_ IDEA

_ INNOWACYJNOŚĆ

Ale to nie sama konstrukcja decyduje o innowacyjności. Największe znaczenie ma połączenie wszystkich głównych elementów budynku, począwszy od konstrukcji, poprzez wentylację, ogrzewanie, chłodzenie, akustykę, okablowanie, oświetlenie i estetykę.

OPENDECK JEST PRZEDE WSZYSTKIM INNOWACYJNĄ, PREFABRYKOWANĄ KONSTRUKCJĄ CHRONIONĄ PATENTEM

System OpenDeck jest innowacyjnym rozwiązaniem konstrukcyjnym zintegrowanym z elementami wykończenia wnętrz i ze wszystkimi instalacjami występującymi we współczesnym budownictwie.

Zastosowanie systemu OpenDeck daje przewagę w stosunku do standardowych systemów i umożliwia:

Ponadto system daje dużą elastyczność w podziale przestrzeni i umożliwia wprowadzenie zarówno szybkich zmian funkcjonalnych, jak i zmian w aranżacji wnętrz. Przy czym zmiany mogą być przeprowadzane na etapie projektowania, budowy oraz w trakcie użytkowania. Dodatkowo wprowadzane zmiany na każdym etapie nie generują dotkliwych kosztów.

System OpenDeck jest innowacyjnym zintegrowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym, które łączy w sobie wszystkie etapy procesu budowlanego.

Dzięki śmiałej wizji twórców w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem wielu projektantów branżowych i wykonawców powstał uniwersalny system prefabrykacji, dedykowany przede wszystkim do kreowania przestrzeni biurowej, handlowej i usługowej wraz z garażami podziemnymi i uzupełniającą funkcją mieszkaniową.

_ FILOZOFIA

OpenDeck zasadniczo nie jest konstrukcją tylko filozofią budowania opartą na synergii rozwiązań technicznych.

Każdy z elementów systemu jest bazą dla kolejnego etapu. Prowadzenie procesu budowlanego z pomocą systemu OpenDeck nie ogranicza się do samego budynku, ale rozpoczyna się już na etapie koncepcji poprzez wielobranżowe projektowanie i budowę, przy uwzględnieniu założeń wieloletniego użytkowania obiektu. Dzięki temu oszczędzamy czas i pieniądze inwestora na każdym etapie.

BUDOWA

OPARTA NA SYNERGII ROZWIĄZAŃ

KOMPLEKSOWY SYSTEM BUDOWLANY

_ INNOWACYJNY PROCES

PROJEKTOWY

Standardowy proces projektowy polega na wzajemnej interakcji inwestora i wszystkich projektantów. Obieg informacji i rozwiązań ciągle wraca do punktu wyjścia i w ten sposób wizja przeradza się w projekt wykonawczy.

_ INNOWACYJNY

   PROCES

   BIZNESOWY

_ COVID-19

Nowatorski rozproszony system grzewczo-chłodząco wentylacyjny, z uwagi na podział całej przestrzeni obiektu na niezależne strefy, gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa zdrowotnego.

Nasz slogan

OPENDECK

OSZCZĘDZA

CZAS

I PIENIĄDZE

jest w pełni uzasadniony.

Ekonomia jest najważniejszym aspektem w budownictwie.

Nawet prestiżowe inwestycje powinny się nią kierować.

OpenDeck gwarantuje, że planowaną inwestycję można dokładnie oszacować i szybko realizować zgodnie z planem.

Wszystkie pozostałe etapy, czyli rozprowadzenie instalacji w lokalach i wszystkie prace wykończeniowe mogą być realizowane po sprzedaży lub wynajęciu powierzchni docelowym użytkownikom. To oznacza, że do zrealizowania całej inwestycji możemy potrzebować tylko 50% kwoty w porównaniu z tradycyjnym sposobem realizowania budynków komercyjnych. Jeżeli obiekt realizowany jest w 75% z kredytu to przesunięcie kosztów wykończenia może zredukować obsługę kredytu nawet 3-krotnie.

 

Po uwzględnieniu korzyści wynikających z tempa budowy, obniżeniu całkowitych kosztów, przeniesienia kosztów wykończenie na moment, w którym jest już najemca, redukcji kosztów obsługi kredytu i obniżenia kosztów późniejszych zmian w trakcie użytkowania obiektu opłacalność z inwestycji w odniesieniu do zainwestowanych środków może wzrosnąć nawet o 100%.

Dodatkowo do skomercjalizowania obiektu wystarczy wykonać tylko 5 etapów budowy:

1. wykonanie konstrukcji budynku

2. zamknięcie budynku fasadą i elewacją

3. wykonanie podstawowych pionów instalacyjnych i przyłączy

4. wykonanie posadzki

5. zagospodarowanie terenu.

Gwarantujemy, że inwestycja w systemie OpenDeck zostanie zrealizowana 10% taniej niż w innych systemach

Taki wielokrotnie zapętlony cykl projektowy umożliwia rzetelne wykonanie projektu, ale niestety wymaga odpowiedniego czasu. Projektowanie w systemie OpenDeck zmienia sposób pracy. Już na etapie koncepcji rozwiązane są wszystkie problemy techniczne związane z instalacjami. Cały proces przebiega liniowo; inwestor określa ogólne wymagania, architekt tworzy koncepcję i przechodzi do projektu wykonawczego, konstruktor sprawdza wytrzymałości i projektuje elementy niestandardowe jak dodatkowe usztywnienia i fundamenty, następnie instalatorzy wprowadzają instalacje w strukturę stropu. Instalacje mogą być również uzupełnione po skończeniu budowy indywidualnie dla każdego użytkownika.

_ ROZUMIEMY POTRZEBY

INWESTORÓW

OpenDeck nie został stworzony wyłącznie jako element składowy budynku tylko jako cały żyjący organizm.

Inwestor może łatwo podejmować decyzje, ponieważ te nie blokują dalszych dróg w procesie projektowym. Zazwyczaj na wstępie projektuje się obiekt, a użytkownicy pojawiają się sukcesywnie z własnymi wymaganiami w trakcie projektowania, budowy czy też bardzo często po odbiorze budynku. Z OpenDeckiem całą przestrzeń można w dowolnym momencie trwania inwestycji swobodnie podzielić i wyposażyć w zależności od potrzeb.

administracja

oświetlenie

wentylacja

instalacje

konstruktor

architekt

inwestor

projektant wnętrz

instalacje

klient

konstruktor

architekt

inwestor

znaczące obniżenie kosztów

budowy

skrócenie czasu

realizacji obiektu

podniesienie dokładności

i jakości

budynku

skrócenie czasu projektowego

skrócenie

czasu przygotowania inwestycji

OPENDECK zintegrowany system budowlany logo
  1. pl
  2. en
  3. de