1. pl
  2. en
  3. de
OPENDECK zintegrowany system budowlany logo

skrócenie

czasu przygotowania inwestycji

skrócenie czasu projektowego

podniesienie dokładności

i jakości

budynku

skrócenie czasu

realizacji obiektu

znaczące obniżenie kosztów

budowy

inwestor

architekt

konstruktor

klient

instalacje

projektant wnętrz

inwestor

architekt

konstruktor

instalacje

wentylacja

oświetlenie

administracja

OpenDeck nie został stworzony wyłącznie jako element składowy budynku tylko jako cały żyjący organizm.

Inwestor może łatwo podejmować decyzje, ponieważ te nie blokują dalszych dróg w procesie projektowym. Zazwyczaj na wstępie projektuje się obiekt, a użytkownicy pojawiają się sukcesywnie z własnymi wymaganiami w trakcie projektowania, budowy czy też bardzo często po odbiorze budynku. Z OpenDeckiem całą przestrzeń można w dowolnym momencie trwania inwestycji swobodnie podzielić i wyposażyć w zależności od potrzeb.

_ ROZUMIEMY POTRZEBY

INWESTORÓW

Taki wielokrotnie zapętlony cykl projektowy umożliwia rzetelne wykonanie projektu, ale niestety wymaga odpowiedniego czasu. Projektowanie w systemie OpenDeck zmienia sposób pracy. Już na etapie koncepcji rozwiązane są wszystkie problemy techniczne związane z instalacjami. Cały proces przebiega liniowo; inwestor określa ogólne wymagania, architekt tworzy koncepcję i przechodzi do projektu wykonawczego, konstruktor sprawdza wytrzymałości i projektuje elementy niestandardowe jak dodatkowe usztywnienia i fundamenty, następnie instalatorzy wprowadzają instalacje w strukturę stropu. Instalacje mogą być również uzupełnione po skończeniu budowy indywidualnie dla każdego użytkownika.

Gwarantujemy, że inwestycja w systemie OpenDeck zostanie zrealizowana 10% taniej niż w innych systemach

Dodatkowo do skomercjalizowania obiektu wystarczy wykonać tylko 5 etapów budowy:

1. wykonanie konstrukcji budynku

2. zamknięcie budynku fasadą i elewacją

3. wykonanie podstawowych pionów instalacyjnych i przyłączy

4. wykonanie posadzki

5. zagospodarowanie terenu.

Wszystkie pozostałe etapy, czyli rozprowadzenie instalacji w lokalach i wszystkie prace wykończeniowe mogą być realizowane po sprzedaży lub wynajęciu powierzchni docelowym użytkownikom. To oznacza, że do zrealizowania całej inwestycji możemy potrzebować tylko 50% kwoty w porównaniu z tradycyjnym sposobem realizowania budynków komercyjnych. Jeżeli obiekt realizowany jest w 75% z kredytu to przesunięcie kosztów wykończenia może zredukować obsługę kredytu nawet 3-krotnie.

 

Po uwzględnieniu korzyści wynikających z tempa budowy, obniżeniu całkowitych kosztów, przeniesienia kosztów wykończenie na moment, w którym jest już najemca, redukcji kosztów obsługi kredytu i obniżenia kosztów późniejszych zmian w trakcie użytkowania obiektu opłacalność z inwestycji w odniesieniu do zainwestowanych środków może wzrosnąć nawet o 100%.

Nasz slogan

OPENDECK

OSZCZĘDZA

CZAS

I PIENIĄDZE

jest w pełni uzasadniony.

Ekonomia jest najważniejszym aspektem w budownictwie.

Nawet prestiżowe inwestycje powinny się nią kierować.

OpenDeck gwarantuje, że planowaną inwestycję można dokładnie oszacować i szybko realizować zgodnie z planem.

Nowatorski rozproszony system grzewczo-chłodząco wentylacyjny, z uwagi na podział całej przestrzeni obiektu na niezależne strefy, gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa zdrowotnego.

_ COVID-19

_ INNOWACYJNY

   PROCES

   BIZNESOWY

Standardowy proces projektowy polega na wzajemnej interakcji inwestora i wszystkich projektantów. Obieg informacji i rozwiązań ciągle wraca do punktu wyjścia i w ten sposób wizja przeradza się w projekt wykonawczy.

_ INNOWACYJNY PROCES

PROJEKTOWY

KOMPLEKSOWY SYSTEM BUDOWLANY

BUDOWA

OPARTA NA SYNERGII ROZWIĄZAŃ

OpenDeck zasadniczo nie jest konstrukcją tylko filozofią budowania opartą na synergii rozwiązań technicznych.

Każdy z elementów systemu jest bazą dla kolejnego etapu. Prowadzenie procesu budowlanego z pomocą systemu OpenDeck nie ogranicza się do samego budynku, ale rozpoczyna się już na etapie koncepcji poprzez wielobranżowe projektowanie i budowę, przy uwzględnieniu założeń wieloletniego użytkowania obiektu. Dzięki temu oszczędzamy czas i pieniądze inwestora na każdym etapie.

_ FILOZOFIA

Dzięki śmiałej wizji twórców w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem wielu projektantów branżowych i wykonawców powstał uniwersalny system prefabrykacji, dedykowany przede wszystkim do kreowania przestrzeni biurowej, handlowej i usługowej wraz z garażami podziemnymi i uzupełniającą funkcją mieszkaniową.

System OpenDeck jest innowacyjnym zintegrowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym, które łączy w sobie wszystkie etapy procesu budowlanego.

Ponadto system daje dużą elastyczność w podziale przestrzeni i umożliwia wprowadzenie zarówno szybkich zmian funkcjonalnych, jak i zmian w aranżacji wnętrz. Przy czym zmiany mogą być przeprowadzane na etapie projektowania, budowy oraz w trakcie użytkowania. Dodatkowo wprowadzane zmiany na każdym etapie nie generują dotkliwych kosztów.

Zastosowanie systemu OpenDeck daje przewagę w stosunku do standardowych systemów i umożliwia:

System OpenDeck jest innowacyjnym rozwiązaniem konstrukcyjnym zintegrowanym z elementami wykończenia wnętrz i ze wszystkimi instalacjami występującymi we współczesnym budownictwie.

OPENDECK JEST PRZEDE WSZYSTKIM INNOWACYJNĄ, PREFABRYKOWANĄ KONSTRUKCJĄ CHRONIONĄ PATENTEM

Ale to nie sama konstrukcja decyduje o innowacyjności. Największe znaczenie ma połączenie wszystkich głównych elementów budynku, począwszy od konstrukcji, poprzez wentylację, ogrzewanie, chłodzenie, akustykę, okablowanie, oświetlenie i estetykę.

_ INNOWACYJNOŚĆ

_ IDEA

My proponujemy rozwiązanie, które nie tylko łączy konstrukcję z instalacjami, ale łączy wszystkie elementy budowy i etapy od przygotowania inwestycji do zarządzania zrealizowanym obiektem, a jednocześnie daje ogromną możliwość swobodnego kreowania przestrzeni.

My proponujemy rozwiązanie, które nie tylko łączy konstrukcję z instalacjami, ale łączy wszystkie elementy budowy i etapy od przygotowania inwestycji do zarządzania zrealizowanym obiektem, a jednocześnie daje ogromną możliwość swobodnego kreowania przestrzeni.

_ SYSTEM

Niestety wymagają one bardzo precyzyjnego wielobranżowego projektowania i całych fabryk, które są w stanie wykonać złożone prefabrykaty. Ponadto tak wykonane obiekty są dedykowane dla konkretnych inwestorów, którzy mają sprecyzowaną wizję budynku i nie ma możliwości ich zmiany w fazie budowy lub użytkowania.

Od kilkudziesięciu lat podejmowane są próby stworzenia wszechstronnego zintegrowanego z instalacjami systemu budowlano-konstrukcyjnego.

Obecnie znanych jest kilka takich systemów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KONTAKT

OFERTA

PARTNERZY

ZASTOSOWANIE

WENTYLACJA SYSTEMOWA

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

SYSTEM OPENDECK

HOME

Copyright © 2024 opendeck.pl

created by DARPAdesign