1. pl
  2. en
  3. de
OPENDECK zintegrowany system budowlany logo

CHARAKTERYSTYKA

SYSTEMU

Faza w dolnym pasie umożliwia montaż sufitów podwieszanych bez konieczności montowania podkonstrukcji.
Podcięcie końcówki stropodźwigara umożliwia łatwe łączenie prefabrykatów i pozostaje miejsce na montaż ścianek działowych i przeprowadzenie dodatkowych instalacji.

Stropodźwigary i podciągi tworzą jedną płaszczyznę stropu co ułatwia ustalenie konkretnej wysokości pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

TECHNOLOGIA

.

.

.

.

NOWOCZESNE FORMY UMOŻLIWIĄ PRODUKCJĘ SPRĘŻONYCH ELEMENTÓW STROPOWYCH

OpenDeck stwarza przewagę w stosunku do innych systemów poprzez połączenie wielu zarówno bardzo istotnych jak i drobnych rozwiązań, które w całości tworzą spójny system. Warto zwrócić uwagę na wiele aspektów, które analizowane w całości dadzą pełny obraz systemu.

WYJĄTKOWA GEOMETRIA STROPODŹWIGARÓW

OpenDeck oparty jest na niespotykanej geometrii belki stropowej, która jest połączeniem stropu i dźwigara. Całość można porównać do stropu gęstożebrowego przy czym przestrzeń, w której normalnie znajdują się pustaki mogą zająć wszystkie niezbędne instalacje budynku.

STRUKTURA SUFITU

Umożliwia przeprowadzenie dowolnych instalacji w grubości stropu łącznie z wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem sufitowym. Dzięki wolnej przestrzeni można bezpośrednio w elewacji zamontować dowolne otwory nawiewne.

DUŻA ROZPIĘTOŚĆ KONSTRUKCYJNA DO 20 m

System umożliwia swobodne projektowanie przestrzeni bez słupów co kilka metrów. Trakt konstrukcyjny może mieć nawet 15 m szerokości. Oprócz uzyskania dużo większej funkcjonalności redukujemy koszty i uciążliwości związane z wykonaniem podciągów, większej ilości słupów i fundamentów. System również jest dopasowany do modułu garaży, co umożliwia bezproblemowe projektowanie garaży z 3, 4, 5, miejscami postojowymi pomiędzy słupami lub stosując moduł 15 m możemy wykonać halę garażową bez słupów.

NISKA WYSOKOŚĆ STROPU WRAZ

Z INSTALACJAMI

Wprowadzenie instalacji w grubość konstrukcyjną znacznie redukuje wysokość kondygnacji. Co oszczędza całkowitą wysokość budynku i również koszty całej obudowy zewnętrznej, ścian działowych, klatek schodowych, instalacji itp.

Na wysokości od 6 do 9 kondygnacji można zaoszczędzić jedną całą kondygnację!

OCHRONA

ŚRODOWISKA

3.

Uniwersalność konstrukcji umożliwia przekształcanie budynku i dostosowywanie go do potrzeb innych funkcji, co wydłuża czas życia budynku. Najbardziej obciąża środowisko zburzenie budynku i wybudowanie nowego.

2.

Produkcja cementu znacząco obciąża środowisko emitując CO2 do atmosfery.

Nasz strop ma średnią grubość 16 cm. Porównując do stropów żelbetowych - np. o grubości 20-25 cm - na każdy metr kwadratowy konstrukcji mamy oszczędność w emisji CO2 na poziomie 20-36%.

6.

System przewiduje wprowadzenie zieleni zarówno na elewacji budynku jak i we wnętrzu, co dodatkowo wpływa na komfort użytkowania i pozytywny bilans redukcji CO2.

4.

Redukcja ilości elementów budowlanych tworzących cały system oraz redukcja odpadów.

1.

Skrócenie czasu projektowego o 80% przekłada się na znaczące zmniejszenie czasu pracy biurowej.

Od wielu lat dużo mówi się o zrównoważonym budownictwie, ale poza ogólnymi stwierdzeniami nie wiele się dzieje.

My jednak poprzez zmianę całej filozofii projektowania, budowy i użytkowania obiektu stworzyliśmy system przyjazny środowisku, który umożliwia budowę budynków +energetycznych.

Naszym celem jest budynek tańszy od tradycyjnego, który jednocześnie produkuje energię z odnawialnych źródeł wystarczającą lub większą od własnych potrzeb.

5.

Innowacyjny rozproszony system grzewczo-chłodząco-wentylujący dzięki inteligentnemu podziałowi, sterowaniu i zastosowaniu nowej generacji pomp ciepła powietrze-powietrze umożliwia redukcję zapotrzebowania do poziomu 20W/m2. Dodatkowo cała powierzchnia dachu może być wykorzystana pod montaż fotowoltaiki, co zapewni energię niezbędną dla 3-4 kondygnacji.

OPARCIE STROPODŹWIGARA

NA GÓRNYM PASIE

Rozwiązanie stwarza możliwość odcięcia dolnego pasa od głównej konstrukcji. Takie połączenie poszczególnych elementów sprawia, że po montażu powstają pomiędzy prefabrykatami fugi i nie ma potrzeby ich tynkowania. Daje to możliwość pozostawienia widocznego czystego betonu architektonicznego.

DUŻA WYSOKOŚĆ

KONSTRUKCYJNA

Redukuje ugięcia konstrukcji do 11 mm przy rozpiętości 8 m. Płyty żelbetowe lub płyty kanałowe przy porównywalnej rozpiętości mają normowe ugięcia sięgające 2,5 cm.

NADWYŻKA

WYTRZYMAŁOŚCI

Umożliwia stawianie na stropie ciężkich akustycznych ścian działowych wydzielających np. mieszkania, bez konieczności dostosowania projektu do zmian aranżacji. Istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania i wydzielenia lokalu mieszkalnego nawet w późniejszym okresie użytkowania budynku.

DOLNA PŁASZCZYZNA STROPU

Dźwigary i belki mogą tworzyć jedną płaszczyznę stropu co ułatwia założenie konkretnej wysokości pomieszczeń i w następstwie ułatwia aranżację pomieszczeń.

POWIERZCHNIA

PREFABRYKATÓW

Wykonana jako gładki beton architektoniczny lub przy zastosowaniu specjalnych matryc otrzymuje strukturę architektoniczną co całkowicie eliminuje potrzebę stosowania tynków wewnętrznych.

OŚWIETLENIE ZINTEGROWANEZ SUFITEM PODWIESZANYM

Oprócz ogólnie dostępnego oświetlenia można stosować rozwiązania dedykowane, które dają możliwość stworzenia wyjątkowych rozwiązań z sufitami świetlnymi włącznie.

WYELIMINOWANIE

PRAC TYNKARSKICH

Znacznie skraca czas realizacji i całkowicie eliminuje możliwość uszkodzenia instalacji, konieczność wygładzania powierzchni i malowania

FASADA

Prefabrykowana konstrukcja to duża dokładność wymiarowa na budowie. Dzięki tej dokładności możemy zastosować prefabrykowane dedykowane systemy fasadowe, które dają możliwość szybkiego i precyzyjnego montażu. Dodatkowo dedykowany system fasadowy wykorzystuje możliwości wynikające ze struktury stropu tworząc nowe spektrum możliwości dla innowacyjnych rozwiązań technicznych.

POŁĄCZENIE

FASADY

ZE STROPEM

Jest tak przemyślane, aby w dowolnym miejscu można było zamontować czerpnię lub wyrzutnię powietrza. Oczywiście ta możliwość pozostaje do dyspozycji na każdym etapie, zarówno w czasie projektowania jak i użytkowania obiektu.

SUFITY

LISTWOWE

Możemy stosować powszechnie dostępne sufity systemowe, które wystarczy zawiesić w przestrzeni międzybelkowej.

SUFITY

PODWIESZANE

Dopełnieniem wnętrza biurowego po wykonaniu wszystkich instalacji jest sufit podwieszany. W systemie OpenDeck sufit podwieszany tworzą w połowie same dolne pasy stropodźwigarów. Zatem wystarczy tylko część powierzchni sufitu uzupełnić dowolnym systemem sufitów podwieszanych np. najprostsze panele o szerokości 30, 45 lub 60 cm lub pionowe elementy akustyczne. Całkowicie eliminujemy ruszt sufitu, ponieważ oparcie tworzy konstrukcja.

WOD-KAN

Instalacje wod-kan prowadzone tradycyjnie w wylewkach posadzki narażone są na awarie trudne do zlokalizowania i usunięcia. Rozwiązaniem jest prowadzenie instalacji w przestrzeni podłogi podniesionej. W takim przypadku potrzebujemy jednak więcej wysokości i dochodzą aspekty akustyki. W konstrukcji OpenDeck wszystkie instalacje wod-kan mają wystarczająco dużo miejsca w przestrzeni stropu. Istnieje nawet możliwość poziomego przejścia rurami kanalizacyjnymi od ściany zewnętrznej do centralnych pionów instalacyjnych. Przy spadku 1,5% i średnicy 15 cm pion kanalizacyjny można przesunąć nawet o 10 m.

OKABLOWANIE

A ROZWÓJ

TECHNOLOGII

Od kilkudziesięciu lat rozwój technologii jest tak szybki, że założenia ustalone w fazie projektowej bywają przestarzałe w trakcie realizacji obiektu. Dlatego gwarantujemy 100% dostępu do wszystkich instalacji. W każdej chwili można bez większych kosztów wprowadzić nowe rozwiązania.

SŁUPY

Przekrój zbliżonym do litery H. W bruzdach słupów można prowadzić instalacje elektryczne oraz niewielkie rury kanalizacyjne np. odprowadzenie kanalizacji z lokalnych umywalek. Wnękę maskuje gotowy panel, który w każdej chwili można zdjąć i uzupełnić instalacje.

PODCIĄGI

Usytuowane poprzecznie do stropodźwigarów zostały ukształtowane w sposób bardziej tradycyjny. Są to mocno obciążone belki o prawie prostokątnym przekroju, które otrzymują otwory rozstawione pomiędzy stropodźwigarami. W górnej płaszczyźnie podciągów znajdują się gniazda, które umożliwiają szybkie i precyzyjne ułożenie prefabrykatów bez konieczności prowadzenia pomiarów na budowie, oraz zwiększają wysokość oparcia dla stropodźwigarów przejmując siły ścinające.

GZYMSY

BALKONY

Każdy z elementów systemu ma kilka zadań. Np. Gzymsy i balkony zabezpieczają pas międzykondygnacyjny zgodnie z przepisami ppoż, ale jednocześnie tworzą kieszeń na nawiew i wywiew z budynku, kasetę na żaluzję, donicę na zieleń, po konstrukcję pod panele reklamowe. Przy czym zamontowany fragment gzymsu można, nawet w trakcie użytkowania budynku, wymienić na balkon.

REWIZJE

Wszystkie instalacje wymagają rewizji, które muszą się znaleźć tam, gdzie wymaga tego technologia. System OpenDeck sam w sobie jest systemem rewizji umożliwiającym wygodny dostęp w 100%-tach.

ZABEZPIECZENIA

PPOŻ

Konstrukcja żelbetowa spełnia wymagania do 120 min. Dodatkowe zabezpieczenia ppoż tworzą atestowane gotowe elementy dostosowane do systemu, które wystarczy tylko zamontować bez konieczności dopasowywania elementów na budowie.

PRODUKCJA

System umożliwia produkcję elementów prefabrykowanych na magazyn.

Boczne wsporniki pasa górnego nie są konstrukcyjne, zatem chcąc przeprowadzić dodatkowe piony w każdej chwili można je wyciąć bez konieczności weryfikacji statyki. Nawet w trakcie użytkowania obiektu.

Podciągi i stropodźwigary wyposażone są w otwory umożliwiające przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych i pozostałych instalacji. Wielkość otworów dopasowana jest do dedykowanego systemu wentylacji opartej na nowoczesnych pompach ciepła.
Gniazda w podciągach umożliwiają precyzyjne ułożenie stropodźwigarów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KONTAKT

OFERTA

PARTNERZY

ZASTOSOWANIE

WENTYLACJA SYSTEMOWA

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

SYSTEM OPENDECK

HOME

Copyright © 2023 opendeck.pl

created by DARPAdesign