I - Informacje o administratorze danych osobowychI - Informacje o administratorze danych osobowych
Firma ABIS Projekt Grzegorz Bryzik z siedzibą Polska, 42-217 Częstochowa ul. Jasnogórska 102 jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów.
                                                             
II - Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych
Wykonanie obowiązków prawnych:

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,

– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,

– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.   Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO.      Okres: czas wynikający z przepisów.

2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień   Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.   Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym    przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub    wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

3. Nasz prawnie uzasadniony interes:– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,– weryfikacja wiarygodności płatniczej,– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów   (CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),– tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.   Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.   Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobecnas roszczeń przez czas trwania postępowania.                                                          

 

III - Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe
Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej, rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.

2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.

3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka     potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru. 

4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)

–     jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.

5. Podmioty nabywające wierzytelności

– w przypadku nieopłacenia naszych należności.

6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe,     ZUS, PIP, PIH itp.

– w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas naszych należności i roszczeń.         

                            
IV - Przysługujące Państwu uprawnienia
Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru (osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:

– dostęp do danych,

 – sprostowanie i poprawienie danych,

– ograniczenie przetwarzania danych,

– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych, 

– przeniesienie danych,

 – cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,

– wniesienie sprzeciwu. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

V - Zabezpieczenie Państwa danych osobowych
W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń, dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIEINFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.