WYJĄTKOWA GEOMETRIA STROPODŹWIGARÓW

WYJĄTKOWA GEOMETRIA STROPODŹWIGARÓW

OpenDeck oparta jest na niespotykanej geometrii belki stropowej, która jest połączeniem stropu i dźwigara. Całość można porównać do stropu gęstożebrowego przy czym przestrzeń, w której normalnie znajdują się pustaki mogą zająć wszystkie niezbędne instalacje budynku.

OPARCIE STROPDŹWIGARA NA GÓRNYM PASIE

OPARCIE STROPDŹWIGARA NA GÓRNYM PASIE

stwarza możliwość odcięcia dolnego pasa od głównej konstrukcji. Takie połączenie poszczególnych elementów sprawia, że po montażu powstają pomiędzy prefabrykatami fugi i nie ma potrzeby ich tynkowania. Daje to możliwość pozostawienia widocznego czystego betonu architektonicznego.

DUŻA WYSOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA

redukuje ugięcia konstrukcji do 11 mm przy rozpiętości 8 m. Płyty żelbetowe lub płyty kanałowe przy porównywalnej rozpiętości mają normowe ugięcia sięgające 2,5 cm.

NADWYŻKA WYTRZYMAŁOŚCI

NADWYŻKA WYTRZYMAŁOŚCI

umożliwia stawianie na stropie ciężkich akustycznych ścian działowych wydzielających np. mieszkania, bez konieczności dostosowania projektu do zmian aranżacji. Istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania i wydzielenia lokalu mieszkalnego nawet w późniejszym okresie użytkowania budynku.

DUŻA ROZPIĘTOŚĆ

DUŻA ROZPIĘTOŚĆ

System umożliwia swobodne projektowanie garaży z wygodnymi 3 miejscami parkingowymi pomiędzy słupami konstrukcyjnymi. Siatka podstawowa wynosi 810 x 810 cm. Można jednak przekryć dużo większe rozpiętości nawet kilkanaście metrów.

NISKA WYSOKOŚĆ STROPU WRAZ Z INSTALACJAMI.

NISKA WYSOKOŚĆ STROPU WRAZ Z INSTALACJAMI.

Wprowadzenie instalacji w grubość konstrukcyjną znacznie redukuje wysokość kondygnacji. Co oszczędza całkowitą wysokość budynku i również koszty całej obudowy zewnętrznej, ścian działowych, klatek schodowych, instalacji itp. Na wysokości od 6 do 9 kondygnacji można zaoszczędzić jedną całą kondygnację!

DOLNA PŁASZCZYZNA STROPU

DOLNA PŁASZCZYZNA STROPU

Dźwigary i belki mogą tworzyć jedną płaszczyznę stropu co ułatwia założenie konkretnej wysokości pomieszczeń i w następstwie ułatwia aranżację pomieszczeń.

POWIERZCHNIA PREFABRYKATÓW

POWIERZCHNIA PREFABRYKATÓW

otrzymuje strukturę architektoniczną co całkowicie eliminuje potrzebę stosowania tynków wewnętrznych.

SŁUPY

SŁUPY

o przekroju zbliżonym do litery H. W bruzdach słupów można prowadzić instalacje elektryczne, oraz niewielkie rury kanalizacyjne np. odprowadzenie kanalizacji z lokalnych umywalek. Wnękę maskuje gotowy panel, który w każdej chwili można zdjąć i uzupełnić instalacje.

PODCIĄGI

PODCIĄGI

usytuowane poprzecznie do stropodźwigarów zostały ukształtowane w sposób bardziej tradycyjny. Są to mocno obciążone belki o prawie prostokątnym przekroju, które otrzymują otwory rozstawione pomiędzy stropodźwigarami. W górnej płaszczyźnie podciągów znajdują się gniazda, które umożliwiają szybkie i precyzyjne ułożenie prefabrykatów bez konieczności prowadzenia pomiarów na budowie, oraz zwiększają wysokość oparcia dla stropodźwigarów przejmując siły ścinające.

WYELIMINOWANIE PRAC TYNKARSKICH

znacznie skraca czas realizacji i całkowicie eliminuje możliwość uszkodzenia instalacji, konieczność wygładzania powierzchni i malowania.

STRUKTURA SUFITU

STRUKTURA SUFITU

umożliwia przeprowadzenie dowolnych instalacji w grubości stropu łącznie z wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem sufitowym. Dzięki wolnej przestrzeni można bezpośrednio w elewacji zamontować dowolne otwory nawiewne.

FASADA

FASADA

Prefabrykowana konstrukcja to duża dokładność wymiarowa na budowie. Dzięki tej dokładności możemy zastosować prefabrykowane dedykowane systemy fasadowe, które dają możliwość szybkiego i precyzyjnego montażu. Dodatkowo dedykowany system fasadowy wykorzystuje możliwości wynikające ze struktury stropu tworząc nowe spektrum możliwości dla innowacyjnych rozwiązań technicznych.

SUFITY PODWIESZANE

SUFITY PODWIESZANE

dopełnieniem wnętrza biurowego po wykonaniu wszystkich instalacji jest sufit podwieszany. W systemie OpenDeck sufit podwieszany tworzą w połowie same dolne pasy stropodźwigarów. Zatem wystarczy 50% powierzchni sufitu uzupełnić dowolnym systemem sufitów podwieszanych np. najprostsze panele o szerokości 30 cm, lub pionowe elementy akustyczne. Całkowicie eliminujemy ruszt sufitu ponieważ oparcie tworzy konstrukcja.

WOD-KAN

Instalacje wod-kan prowadzone tradycyjnie w wylewkach posadzki narażone są na awarie trudne do zlokalizowania i usunięcia. Rozwiązaniem jest prowadzenie instalacji w przestrzeni podłogi podniesionej. W takim przypadku potrzebujemy jednak więcej wysokości i dochodzą aspekty akustyki. W konstrukcji OpenDeck wszystkie instalacje wod-kan mają wystarczająco dużo miejsca w przestrzeni stropu. Istnieje nawet możliwość poziomego przejścia rurami kanalizacyjnymi od ściany zewnętrznej do centralnych pionów instalacyjnych. Przy spadku 1,5% i średnicy 15 cm pion kanalizacyjny można przesunąć nawet o 10 m.

WENTYLACJA

WENTYLACJA

Można powiedzieć, że cały system został stworzony po to aby rozwiązać wszystkie problemy na budowie z prowadzeniem kanałów wentylacyjnych i całym systemem wentylacji budynku. Wentylację można zaprojektować nawet bez konieczności wykonywania kanałów. Same przestrzenie pomiędzy stropodźwigarami mogą tworzyć kanały wentylacyjne. Przestrzeni jest na tyle dużo, że można zmniejszyć prędkość przepływu powietrza do 1m/s redukując tym samym hałas i opory. Uzyskując lekkie nadciśnienie w przestrzeni stropu tworzy się duża skrzynka rozprężna. Poprzez strukturę sufitu podwieszanego np. odpowiednio dobraną blachę perforowaną lub nawet tkaninę otrzymamy laminarny napływ powietrza na całej powierzchni pomieszczenia.

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE

można zintegrować z wentylacją poprzez połączenie pomp ciepła z rekuperacją. Takie połączenie znacząco ułatwi montaż, obniży koszty instalacji i koszty jej użytkowania oraz usprawni sterowanie systemem. Możliwe jest również zastosowanie tradycyjnych sufitowych paneli grzewczo-chłodzących.

OKABLOWANIE A ROZWÓJ TECHNOLOGII

OKABLOWANIE A ROZWÓJ TECHNOLOGII

Od kilkudziesięciu lat rozwój technologii jest tak szybki, że założenia ustalone w fazie projektowej bywają przestarzałe w trakcie realizacji obiektu. Dlatego gwarantujemy 100% dostępu do wszystkich instalacji. W każdej chwili można bez większych kosztów wprowadzić nowe rozwiązania.

OŚWIETLENIE ZINTEGROWANE Z SUFITEM PODWIESZANYM.

OŚWIETLENIE ZINTEGROWANE Z SUFITEM PODWIESZANYM.

Oprócz ogólnie dostępnego oświetlenia można stosować rozwiązania dedykowane, które dają możliwość stworzenia wyjątkowych rozwiązań z sufitami świetlnymi włącznie.

REWIZJE

Wszystkie instalacje wymagają rewizji, które muszą się znaleźć tam gdzie wymaga tego technologia. System OpenDeck sam w sobie jest systemem rewizji umożliwiającym wygodny dostęp w 100%-tach.

ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ZABEZPIECZENIA PPOŻ

Konstrukcja żelbetowa spełnia wymagania do 120 min. Dodatkowe zabezpieczenia ppoż tworzą atestowane gotowe elementy dostosowane do systemu, które wystarczy tylko zamontować bez konieczności dopasowywania elementów na budowie.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Zgłoszenie patentowe dn. 09.05.2016, Nr P.417127; Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa

ABIS Projekt Grzegorz Bryzik ul. Jasnogórska 102 42-217 Częstochowa Polska