Charakterystyka sytemu

System OpenDeck jest innowacyjnym rozwiązaniem konstrukcyjnym zintegrowanym z elementami wykończenia wnętrz i ze wszystkimi instalacjami występującymi we współczesnym budownictwie. Zastosowanie systemu OpenDeck daje przewagę w stosunku do standardowych systemów i umożliwia:
skrócenie czasu przygotowania inwestycji,
skrócenie czasu projektowego,
podniesienie dokładności i jakości budynku,
skrócenie czasu realizacji obiektu,
znaczące obniżenie kosztów budowy.
Ponad to system daje dużą elastyczność w podziale przestrzeni i umożliwia wprowadzenie zarówno szybkich zmian funkcjonalnych, jak i zmian w aranżacji wnętrz. Przy czym zmiany mogą być przeprowadzane na etapie projektowania, budowy oraz w trakcie użytkowania. Dodatkowo wprowadzane zmiany na każdym etapie nie generują dotkliwych kosztów.